DUS - Den unge scenen

Dus

DUS – Den unge scenen blei starta i 2003 etter ein modell frå Connections i England, der National Theatre i London spelar ei ledande rolle på same måte som Det Norske Teatret gjer i Noreg. Gjennom 12 år har DUS utvikla 35 nye scenetekstar for ungdom mellom 13-19 år, og seks prosjektrundar er gjen.nomførde. Totalt …

Dus Les mer »

Jeg er en skiløper

Jeg er en skiløper

Forfatter: Siri Broch Johansen
Språk: Norsk (bokmål)
Utgitt: 2014-10-07
ISBN: 9788282631570
Forlag: CálliidLágádus