Reivvet kommišuvdnii

Háleštan ođđa girjji birra mas lean čállán 70 reivve duohtavuođa- ja seanadankommišuvdnii.

Girjji sáhtát oastit dás: gavpi.org

«Park»

Slampoesi om vindkraft og gruver på samisk land. Diktet heter Park, og er blant annet utgitt i boka Brev til kommisjonen. Framføringa er fra Folkeaksjonen mot Davvi vindindustrianlegg sin samling i Levajok 18.-19.juli 2020.

Slampoesiija bieggafámu ja ruvkkiid birra Sámis. Divtta namma lea Park.
Ovdanbuvttán dá divtta Álbmotakšuvnna Davvi bieggafápmorustegiid vuostá deaivvadeamis Leavvajogas suoidnemánu 18.-19.b. 2020.

Ghost / Bivttas / Now you see me, now you don’t

En del av teksten til vår sceniske intervensjon, Ghosts – biktasat er nå tilgjengelig på podcast. Det er dramatikkens hus som har publisert sin katalog som podcast.  
De andre som er med: Maria Karlsen, Kristin Tvare, Fanny Bjørn, Katja Ravdna Broch Pedersen. 

Oassi min teavsttas  Ghosts – biktasat  sáhtát dál guldalit podcastas. Lea Drámatihka visti mii lea álmmuhan katalogas podcastan. 
Earát geat leat fárus prošeavttas: Maria Karlsen, Kristin Tvare, Fanny Bjørn, Katja Ravdna Broch Pedersen.  

dramatikkens-hus-logo

Rull til toppen