Dramatiker Siri Broch Johansen, er tildelt arbeidsstipendet for scenekunstnere i Troms og Finnmark 2023.

Siri Broch Johansen  Foto: Joachim Henriksen
Siri Broch Johansen Foto: Joachim Henriksen

Loga sámegillii

Arbeidsstipendet er på kr 100 000 og har som formål å stimulere til utvikling av kunstnere som bor og virker i Troms og Finnmark.

– Dette er en kunstner som er vanskelig å ikke høre eller legge merke til. Hun skriver dagsaktuell dramatikk, og peker på mange av de temaene som opptar oss i samfunnsdebatten i dag, om både identitet og forholdet til natur og naturressursene vi har rundt oss, uttaler fylkesråd for næring, plan, kultur og miljø, Marlene Berntsen Bråthen (Sp), i anledning tildelingen. 

Fagjuryens begrunnelse

I sin begrunnelse har fagjuryen har lagt vekt på kunstnerens egenartede stemme, hennes vilje og mulighet til å utvikle et kunstnerskap fra distriktet, og hvordan nærhet til naturen oppleves som avgjørende for et kunstnerskap. 

Fagjuryen fremhever også kvalitetene ved kunstneres prosjekt, som har en tydelig kunstnerisk idé og tanke, som gir rom for de større perspektivene med relevans og gjenklang i dagsaktuelle tema.

– I år har vi mottatt mange søknader fra dramatikere som jobber med ny dramatikk fra nord. Det synes jeg er utrolig spennende, og vi trenger at våre stemmer og historier blir fortalt med vårt blikk og perspektiver. Her har både feltet og publikum mye å glede seg til av ny nordnorsk scenetekst i årene fremover, avslutter fylkesråd Bråthen (Sp).

Troms og Finnmark fylkeskommune vil gratulere og ønsker Sri Broch Johansen lykke til med sine fremtidige prosjekter.

Fagjuryen i 2023 har bestått av:

  • Susanne Næss Nielsen, daglig leder DAVVI –Senter for scenekunst
  • Eirin Lindtner Storesund, produsent scenekunst Festspillene i Nord-Norge
  • Per Ananiassen, påtroppende teatersjef Beaivváš Sámi Našunála Teáhter
  • Eirin Gjelsås, avdelingsleder kunst- og kulturutvikling, Troms og Finnmark fylkeskommune

Les fagjuryens begrunnelse på fylkeskommunens hjemmeside

Skroll til toppen