Nyheter

Verksted på Dramatikkens hus

17.-21.august 2020 holdt jeg oppstartverksted for et nytt scenetekstprosjekt, Jeg kommer over fjellet. Med meg hadde jeg Pia Maria Roll og Ragnhild Freng Dale. Pia Maria følger prosjektet videre som dramaturg. Vi er gira på å jobbe med dette i høst! Bilder tatt av Lene Ødegård Olsen.

Brev til kommisjonen

Jeg snakker om den nye boka mi, som inneholder 70 brev til sannhets- og forsoningskommisjonen.

Boka kan kjøpes her: gavpi.org

Reivvet kommišuvdnii

Háleštan ođđa girjji birra mas lean čállán 70 reivve duohtavuođa- ja seanadankommišuvdnii.

Girjji sáhtát oastit dás: gavpi.org

Rull til toppen