Bokutgivelser, girjealmmuhus

Prinsa Alit

Prinsa Alit

Boka «Prinsa Alit» er på nordsamisk. Dá lea mannesiido teaksta mii gullá girjái: Prinsa Alit lea ozzon ártegis dávdda. Son lea buot alihin: -calmmit, vuovttat, njuovcca, ja go vel su varra ge lea alit. Dasto vel lea nu ahte son ii gierdda makkárge ivnni, earret … árvidat: na alit. Dan sivas mearrida ge su eadni, dronnet Siánida ahte buot riika galgá málejuvvot alihin. Ii okta ge ruoná lasta galgan leat sat ruoná, ii okta ge lieddi galgan leat ruoksat, eaige beaivelottit galgan leat fiskat. Eai buohkat gal liikon dása. Beakkán belgialas cálli Marc de Bel háliida dáinna girjjiin fuomásahttit man dehálas lea leahkit oskkáldas iezainat, vaikke man nuorra leaccat. Govvadahkki Jan Bosschaert geahccala dás buot lágan alit ivnniid, ja muduid ge lea herven dán girjji. Girji heive 7 jahkásaccaide, ja vel boarraset mánáide.»

Forfatter: Marc de Bel
Språk: Nordsamisk
Utgitt: 2019-10-11
Oversetter: Siri Broch Johansen
Illustratør: Jan Bosschaert
ISBN: 9788282633253
Forlag: CálliidLágádus
Antall sider: 51
Vekt: 440 gram

DUS - Den unge scenen

Dus

DUS – Den unge scenen blei starta i 2003 etter ein modell frå Connections i England, der National Theatre i London spelar ei ledande rolle på same måte som Det Norske Teatret gjer i Noreg. Gjennom 12 år har DUS utvikla 35 nye scenetekstar for ungdom mellom 13-19 år, og seks prosjektrundar er gjen.nomførde. Totalt vert det arrangert DUS-festivalar i totalt tolv regionar, frå Agder-fylkene i sør til Finnmark i nord.

DUS har som mål å få fram ny dramatikk for ungdom, å dyrke fram gode tekstar som plattform for ungdommane sitt uttrykksbehov og å gjere teatret til ein attraktiv arena for denne aldersgruppa. Dei sju tekstane denne utgåva rommar, er fulle av humor og alvor, og speglar eit mangfald av tema som vi trur vil vere inspirerande for ulike sceniske uttrykk. Det er tekstar i samtida som fangar eit språk som ungdom kan forstå og identifisere seg med, og som kan utfordre og inspirere.

Forfatter: Gine Cornelia Pedersen, Siri Broch Johansen, Kristofer Blindheim Grønskag, Amalie Kasin Lerstang, Anders Duus, Hedda Bech, Sirilinn Fri
Undertittel: Den unge scenen
Språk: Norsk (bokmål)
Utgitt: 2018-12-17
ISBN: 9788275963909
Forlag: Transit
Serie: DUS Den unge scenen (del 7)
Antall sider: 485
Vekt: 517 gram

Biografien om Elsa Laula Renberg

Nå er den her, den første samla biografien om Elsa Laula Renberg. Et samepolitisk ikon som blir minnet over hele Sápmi – Sameland. Endelig kan vi bli kjent med mennesket Elsa Laula som viet sitt liv til arbeidet for sitt eget folk.

Forfatter: Siri Broch Johansen
Undertittel: Historien om samefolkets store minerva
Språk: Norsk (bokmål)
Utgitt: 2015-02-11
ISBN: 9788282631716
Forlag: CálliidLágádus
Antall sider: 179
Vekt: 609 gram

Rull til toppen