Siri Broch Johansen

S B Johansen SKRIV

Adresse: Mosevn.13, 9845 Tana
Org.nr. 814065162
Tlf. +47 99 74 93 25
E-post: post@siribrochjohansen.no

Bedriften S B Johansen SKRIV eies og driftes av meg.

Jeg har MA i teater med fordypning i scenetekst fra Kunsthøgskolen i Oslo 2017. Jeg har to år med sangutdanning fra Complete Vocal Institute i København. Fra før er jeg utdannet allmennlærer med videreutdanning i pedagogikk, ledelse og samisk.

Jeg har levd av å skrive og framføre tekst siden 2010. Jeg jobber både med boktekst (sakprosa og skjønnlitteratur), scenetekst i mange former, sang og slampoesi.

Jeg har to hovedarbeidsspråk: Nordsamisk og norsk bokmål.

Siri Broch Johansen


Skriving

Saksprosa, skjønnlitteratur, scenetekster, sanger


Jeg skriver sakprosa, har f.eks. skrevet biografien «Historien om Elsa Laula Renberg Historien om samefolkets store Minerva.» Jeg har vært medredaktør og medforfatter i bokverket Samisk skolehistorie.

Lenke: http://skuvla.info

Jeg skriver skjønnlitteratur, også på oppdrag.

Jeg skriver scenetekster, både aleine og sammen med andre. Se under «utgivelser» for liste over scenetekst, bøker og andre utgivelser.

Jeg skriver sanger, både på nordsamisk, norsk og engelsk. Jeg bruker ukulele som arbeidsinstrument.

Jeg oversetter/gjendikter sanger. Jeg har jobbet spesielt med Leonard Cohen-stoff, og har gjendikta 20-25 av hans sanger til nordsamisk.

Oversetting

Fra nordsamisk til norsk bokmål, fra norsk bokmål, nynorsk, dansk, svensk til nordsamisk


Jeg oversetter fra nordsamisk til norsk bokmål.
Jeg oversetter fra norsk bokmål eller nynorsk, dansk eller svensk til nordsamisk.
Jeg oversetter også gamle tekster skrevet på f.eks. 1800-tallsdansk, til nordsamisk.
Jeg har oversatt tekster blant annet for forlaget Davvi Girji.

http://skuvla.info

Utøvende sang

Egne og andres sanger, sangoppdrag


Jeg synger – både egne og andres sanger.

Jeg tar sangoppdrag i samarbeid med musiker. Jeg kan synge de sangene oppdragsgiver ønsker.

Mitt grunnrepertoar inneholder Cohen på samisk, salmer, populærmusikk (rock/pop/musikal/viser/div.) og egenskrevne sanger.

Undervisning

Kurs og annen undervisning


Jeg holder kurs i kreativ skriving. Jeg kan kurse grunnskolens mellomtrinn og ungdomstrinn. Jeg kan også kurse videregående skole, eller holde spesialtilpassede kurs for grupper med voksne.

Referanser: Pasvik skole

Jeg holder samiskkurs. Innenfor nordsamisk kan jeg kurse alt fra barnehagebarn til voksne på forskjellige nivåer med det kursomfanget som oppdragsgiver ønsker.

Jeg kan også holde metodekurs innenfor kommunikativ metode for språklærere som ønsker å bruke denne innfallsvinkelen i sin undervisning.

Referanse: Lene Antonsen, Elin Sabbasen

Jeg holder kurs i stemmebruk for voksne. Dette er elementær innføring i komplett vokalteknikk. Jeg har ettårig utdanning fra complete vocal institute.

https://completevocal.institute/

Foredrag

Samisk skolehistorie, samisk historie og kultur generelt, og om Elsa Laula Renberg


Jeg holder foredrag om samisk skolehistorie, samisk historie og kultur generelt, og om Elsa Laula Renberg. Foredragets tema og lengde tilpasses oppdragsgiverens ønsker.

Andre tjenester

Div. konsulentoppdrag


Jeg tar også konsulentoppdrag. Eksempler på konsulentoppdrag: Revidering av eksisterende lærebok. Strukturering og emneoppsett for ny lærebok.

Referanse: Stein-Erik Anti, Samisk kirkeråd

 

Rull til toppen