Verksted på Dramatikkens hus

17.-21.august 2020 holdt jeg oppstartverksted for et nytt scenetekstprosjekt Jeg kommer over fjellet. Med meg hadde jeg Pia Maria Roll og Ragnhild Freng Dale. Pia Maria følger prosjektet videre som dramaturg. Vi er gira på å jobbe med dette i høst! Bilder tatt av Lene Ødegård Olsen.

Skroll til toppen