Bokutgivelser, girjealmmuhus

DUS - Den unge scenen

Dus

DUS – Den unge scenen blei starta i 2003 etter ein modell frå Connections i England, der National Theatre i London spelar ei ledande rolle på same måte som Det Norske Teatret gjer i Noreg. Gjennom 12 år har DUS utvikla 35 nye scenetekstar for ungdom mellom 13-19 år, og seks prosjektrundar er gjen.nomførde. Totalt vert det arrangert DUS-festivalar i totalt tolv regionar, frå Agder-fylkene i sør til Finnmark i nord.

DUS har som mål å få fram ny dramatikk for ungdom, å dyrke fram gode tekstar som plattform for ungdommane sitt uttrykksbehov og å gjere teatret til ein attraktiv arena for denne aldersgruppa. Dei sju tekstane denne utgåva rommar, er fulle av humor og alvor, og speglar eit mangfald av tema som vi trur vil vere inspirerande for ulike sceniske uttrykk. Det er tekstar i samtida som fangar eit språk som ungdom kan forstå og identifisere seg med, og som kan utfordre og inspirere.

Forfatter: Gine Cornelia Pedersen, Siri Broch Johansen, Kristofer Blindheim Grønskag, Amalie Kasin Lerstang, Anders Duus, Hedda Bech, Sirilinn Fri
Undertittel: Den unge scenen
Språk: Norsk (bokmål)
Utgitt: 2018-12-17
ISBN: 9788275963909
Forlag: Transit
Serie: DUS Den unge scenen (del 7)
Antall sider: 485
Vekt: 517 gram

Biografien om Elsa Laula Renberg

Nå er den her, den første samla biografien om Elsa Laula Renberg. Et samepolitisk ikon som blir minnet over hele Sápmi – Sameland. Endelig kan vi bli kjent med mennesket Elsa Laula som viet sitt liv til arbeidet for sitt eget folk.

Forfatter: Siri Broch Johansen
Undertittel: Historien om samefolkets store minerva
Språk: Norsk (bokmål)
Utgitt: 2015-02-11
ISBN: 9788282631716
Forlag: CálliidLágádus
Antall sider: 179
Vekt: 609 gram

Eatnanspáppastallan som bok

Det første teaterstykket jeg skreiv, Eatnanspáppastallan, har nå kommet ut i bokform. Den foreligger på samisk.

Dersom noen er interessert i å jobbe med den norske versjonen av stykket, kan de kontakte meg direkte.

Eatnanspáppastallan

Olbmot leat spáppastallamin eatnanspáppain, eai viša eai ge adde heaitit. Beaivváš ja Ipmil heađástuvvaba go olbmot álo háliidit eambbo, eambbo, ja vel eambbo. Soai jearraba Ulddas veahki, muhto Ulda dárbbaša rievttes manas veahki. Muhto mo son galgá rievttes máná gávdnat buot daid billašuvvan čivggaid gaskkas? Ja dan botta go Ulda lea ohcamin, de gillájit eatnanspáppa á6ssit roassu roasu maŋis. Ja mo de?Boka finnes her:
Forlagets nettbutikk

ISBN: 978-82-8263-112-9

Rull til toppen