Undervisning

Jeg holder kurs i kreativ skriving. Jeg kan kurse grunnskolens mellomtrinn og ungdomstrinn. Jeg kan også kurse videregående skole, eller holde spesialtilpassede kurs for grupper med voksne.

Referanser: Pasvik skole

Jeg holder samiskkurs. Innenfor nordsamisk kan jeg kurse alt fra barnehagebarn til voksne på forskjellige nivåer med det kursomfanget som oppdragsgiver ønsker.

Jeg kan også holde metodekurs innenfor kommunikativ metode for språklærere som ønsker å bruke denne innfallsvinkelen i sin undervisning.

Referanse: Lene Antonsen, Elin Sabbasen

Jeg holder kurs i stemmebruk for voksne. Dette er elementær innføring i komplett vokalteknikk.

Jeg har ettårig utdanning fra complete vocal institute.
https://completevocal.institute/

Skroll til toppen