Oversetting

Jeg oversetter fra nordsamisk til norsk bokmål.

Jeg oversetter fra norsk bokmål eller nynorsk, dansk eller svensk til nordsamisk.

Jeg oversetter også gamle tekster skrevet på f.eks. 1800-tallsdansk, til nordsamisk.

Jeg har oversatt tekster blant annet for forlaget Davvi Girji.

http://skuvla.info