Foredrag

Jeg holder foredrag om samisk skolehistorie, samisk historie og kultur generelt, og om Elsa Laula Renberg.

Foredragets tema og lengde tilpasses oppdragsgiverens ønsker.