Andre tjenester

Jeg tar også konsulentoppdrag.

Eksempler på konsulentoppdrag: Revidering av eksisterende lærebok. Strukturering og emneoppsett for ny lærebok.

Referanse: Stein-Erik Anti, Samisk kirkeråd