Sálbmagirji II

Tre nyskrevne salmer, nummer 470, 562 og 589.
Verbum