Utøvende sang

Jeg synger – både egne og andres sanger.

Jeg tar sangoppdrag i samarbeid med musiker. Jeg kan synge de sangene oppdragsgiver ønsker.

Mitt grunnrepertoar inneholder Cohen på samisk, salmer, populærmusikk (rock/pop/musikal/viser/div.) og egenskrevne sanger.