Det første teaterstykket jeg skreiv, Eatnanspáppastallan, har nå kommet ut i bokform. Den foreligger på samisk.

Dersom noen er interessert i å jobbe med den norske versjonen av stykket, kan de kontakte meg direkte.

Boka finnes her:
Forlagets webbutikk

Eatnanspap