Mii leat ain dás

1997. Lærebok i samfunnsfag for mellomtrinnet.

Davvi Girji OS