Våren 2018 kommer jeg til å turnere hele Nord-Norge med scenetekstprosjektet Sabmie Ovttastuvvon Siiddat.

Turneen starter i Kirkenes. Det blir lesning på Samovarteatret kl.19.00 den 19.mars. 

Om prosjektet:

Sabmie Ovttastuvvon Siiddat (SOS) er en tenkt stat. Den er gammel. Den er stor. Den er mektig. Og den er naturlig arrogant. Den er styrt av høvding Sagka. Slik har det alltid vært. Slik skal det alltid være.

Alt er bra i SOS. For denne staten vet å ta vare på naturen. Alt er i balanse, uttak og gjenvekst. Bortsett fra i provinsen i sør, Dobrie. For i Dobrie ligger selve Pengemaskinen. Diamantgruvene. De som uthuler selveste Dobrie-massivet innenfra. De som nå skal flyttes for tredje gang. I Dobrie bor også det irriterende moskusfolket. Restene av en stamme det en gang var bruk for, men som nå bare er i veien for Framskrittet.  Hvordan forholder statsmakta seg til sin egen minoritet, Moskusfolket?  Finnes det noe uthulingsmaksimum? Kan man stole på at geologer av moskusk avstamming er objektive? Bør man åpne en ny gruve, eller kunne det vært lurt å la være? Alt dette, og mere til, får du svar på hvis du kommer på en lesning. Du kommer ikke bare til å få svar, men du kommer til å få være med på å lage svarene! 

Lesningene organiseres som et verksted. Vi trekker lodd om rekkefølgen på scenene i fortellingen om SOS. Deretter fordeler vi papirer og leser oss sammen igjennom kveldens fortelling. Jeg holder tømmene, slik at vi alltid kommer i mål. Lesning og påfølgende samtale hvor publikum/medlesere kommer med innspill og tilskudd til manuset, tar maksimalt to timer i alt.

Festspillene i Nord-Norge har gitt dette prosjektet turnetilskudd. Etter turneen blir det lesning/visning på festspillene 2018.